Monaster supraski jako jeden z głównych ośrodków kulturalnych Rzeczypospolitej