Za edin tip văprositelni izrečenija v bălgarskija i rumănskija ezik [A proposito di un tipo di frasi interrogative nella lingua bulgara e romena]