Έρευνα στα βενετικά αρχεία για τον Ηλία Μηνιάτη’ (Ricerca negli archivi veneziani per Elia Miniatis)