"Hi kanjiken gakushûsha no tame no kanji no jikei ninshiki renshû", (Esercizi per il riconoscimento della forma dei kanji ad uso degli studenti di area non-ideografica)