EN UNGDOMSVÄN FRÅN SVERIGE. OM MOTTAGANDET AV HJALMAR SÖDERBERGS VERK I FINLAND 1895-1920