Ο Κλαθμός Πελοποννήσου προς Ελλάδα του Πέτρου Κατσαΐτη