Teixir xarxa, fer camí. Aportacions presents al futur de la catalanística