Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – patroni Wschodu i Zachodu. Tom I: Apostołowie Słowian w dawnej Europie, tom II: Apostołowie Słowian w nowożytnej Europie,