Διαπολιτισμική εκπαίδευση:διδακτικές προτάσεις της νεοεληνικής γλώσσας στα σχολεία του Βένετο της Ιταλίας. Τα ελληνικά μεταξύ αρχαίων και νέων:ο Όμηρος κατά την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας.