Sibilla Aleramo – korrespondent zhurnala "Russkaja Mysl'"