Sintaktični i pragmatični aspekti na udvojavaneto na dopălnenieto v bălgarskite dialekti