The KULTURisk Regional Risk Assessment methodology for water-related natural hazards – Part 1: Physical-environmental assessment